Evenementen 2017-2018

Beste ouders en spelers,
Dit seizoen gaan de provinciale evenementen voor de eerste maal door in het nieuwe sportcentrum van Lille (Balsakker, 2275 Lille). Een nieuw sportcentrum geeft ook enkele nieuwe afspraken. Om die reden event dit bericht.
1. In de sportzaal zelf wordt er geen eten of drinken toegelaten, uitgezonderd water.
2. Er wordt niet gerookt in de sporthal, kauwgom is ook verboden.
3. Wees voorzichtig met al het materiaal in de sporthal (tafels, paletten, balletjes, ...)
4. Enkel schoenen die geen markering achter laten zijn toegestaan. Bovendien dient iedereen nieuwe schoenen bij te hebben. Indien men speelt op schoenen die men aan had bij het betreden van de sporthal kan de zaalwachter u verplichten de zaal te verlaten. Hier wordt streng op toegekeken. Neem dus goede - propere - unmarked schoenen mee.
5. Alle supporters en ouders dienen buiten de speelzaal te blijven. Er is boven veel ruimte in de cafetaria. Ook in de gangen naast de zaal is er plaats om te kijken. Ouders worden niet toegelaten in de speelzaal zelf.
6. Coachen is alleen toegelaten met de coachlicentie. Een coachlicentie wordt aangevraagd via uw club.
7. fair play is belangrijk voor iedereen, voor ouders/kinderen en trainers.
8. De hoofdscheidsrechter helpt telkens waar mogelijk maar heeft ook de eindbeslissing bij onvoorziene omstandigheden.
Hopelijk op een geslaagd seizoen en geslaagde evenementen in onze nieuwe locatie.